Pozůstalí a jejich odškodnění

odškodnění

V loňském roce skonalo na našich silnicích v důsledku dopravní nehody 502 lidí. Kromě obrovského smutku to pozůstalým přineslo velkou materiální újmu. Podle občanského zákoníku mají pozůstalí nárok také na odškodnění nemajetkové újmy, v praxi ovšem je nutné počítat s tím, že její vyčíslení je poměrně komplikované. Odškodnění po dopravní nehodě si rozhodně vyžádá práci zkušených odborníků.

Podle jakých principů se poskytuje odškodnění nemajetkové újmy pozůstalým?

Dopravní nehoda je jen jeden z mnoha důvodů, proč můžeme žádat odškodnění za nemajetkovou újmu, je ale tou nejčastější. Podle § 2959 Občanského zákoníku „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Zákon tak pamatuje nejen na skutečnost, že úmrtí člena rodiny, představuje nejen citelný zásah do rodinných financí, ale také představuje duševní utrpení pozůstalých, které je sice těžko vyčíslitelné, nicméně existuje. Každý, kdo způsobí smrt při dopravní nehodě, musí tedy kromě prokazatelných nákladů spojených s úmrtím (pohřebné, zajištění péče nezletilých osob, atd.) počítat i s částkou za citové strádání pozůstalých.

Odškodnění pro děti i pro prarodiče.

Víte, že o odškodnění nemajetkové újmy může žádat každý příbuzný, tedy nejen manžel/ka a děti oběti dopravní nehody, ale také rodiče, prarodiče či sourozenci?  Zákon opravdu pamatuje také na odškodnění nepřímých příbuzných a dalších osob., které žili s obětí ve společné domácnosti. Míra újmy pak je posuzována jednotlivě, částka tedy není paušálně stanovená, jak tomu bývalo dříve. Nyní se bere zřetel na intenzitu vztahu s pozůstalým, jeho případná existenční závislost na zemřelého, důraz je kladen na plnou kompenzaci duševních útrap všech příbuzných, včetně plného zajištění péče o nezletilé osoby.

Vyčíslení odškodnění je třeba nejen uplatnit, ale také zdůvodnit.

Na co všechno mají pozůstalí nárok, jim rozhodně pojišťovna dobrovolně neřekne. Obvykle je nutné si všechno zjistit a nárokovat, aby k odškodnění vůbec došlo. Také z toho důvodu vznikl Spolek na ochranu práv poškozených (SOPP), spolek spolupracující s právními subjekty, díky nimž se pozůstalým dostává nejlepšího profesionálního zastoupení v kauzách o odškodnění majetkové i nemajetkové újmy. Dlouholeté působení v oboru jim zajišťuje nejen přehled v problematice, ale také mnohem víc možností, jak odškodnění uplatnit a vymoci za vás. Nezůstávejte na své trápení sami, obraťte se na ty, co vám skutečně pomůžou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *